Qashqadaryo viloyatida o’tkazilgan seminar


O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi ‘‘Qishloq xo’jaligi ekinlarini yanada rivojlantirish bo’yicha  qoshimcha chora-tadbirlar to’g’risidagi’’ PQ-106-son qarorida urug’lik don yetishtirish bo’yicha belgilangan vazifalarni amalga oshirish maqsadida joriy yilning 5 may kuni Qashqadaryo viloyatida urug’lik g’alla maydonlarda dala aprobatsiyasi bo’yicha ko’rgazmali seminar bo’lib o’tdi.
SEMINARGA, Qoraqalpog’iston Respublikasi, Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro, Navoiy va Xorazm viloyadlaridan  Qishloq xo’jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi hududiy bo’Iim boshliqlari, hususan Qoraqalpog’iston Respublikasi Qishloq xo’jaligi vaziri Z.Ziyadullayev va Qoraqalpog’iston Respublikasi barcha tumanlarining Qishloq xo’jaligi bo’yicha bo’lim boshliqlari Don va dukkakli ekinlar ilimiy-tadqiqot institutining hududlardagi ilimiy-tajriba stansiyasi direktorlar, viloyatlar ‘‘Urug’chilikni rivojlantirish markazi’’ boshliqlari, viloyatlar Agrosanoat majmuasi ustidan nazorat qilish inspekesiyasi boshliqlari, ’’Agrosanoat majmuasi xizmatlar ko’rsatish markazi’’ DUK mutaxassislari, Qishloq xo’jaligi ekinlari navlarini sinash markazi rahbari, hududiy stansiya va uchastka boshliqlari, ‘‘Uzdonmahsulot’’ AK hududiy korxonalari rahbarlari va urug’likni qayta ishlash tsexlari boshliqlari ishtirok etishdi.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.

Related Post

Современный опыт в сельском хозяйстве: налаживается деятельность инновационного “Центра агроуслуг”Современный опыт в сельском хозяйстве: налаживается деятельность инновационного “Центра агроуслуг”

Сегодня в странах с развитой агросферой в целях интеграции науки, образования и производства функционирует Система знаний и инноваций в сельском хозяйстве (AKIS). В результате с широким внедрением ими новых инновационных

Шавкат Миромонович Мирзиёев присвоил звания героя председателю Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Ерниязову Мусе ТажетдиновичуШавкат Миромонович Мирзиёев присвоил звания героя председателю Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Ерниязову Мусе Тажетдиновичу

В указе говорится, что звания «Ўзбекистон Қаҳрамони» присваиваются соотечественникам за выдающиеся заслуги в деле укрепления экономического потенциала нашей страны, упрочения её международного авторитета, обеспечения процветания Родины и благополучия жизни народа,