День: 28.12.2022

2022-2023-yillar qish-bahor mavsumida asosiy turdagi qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini zaxiraga jamg‘arish ishlarining ijrosi yuzasidan2022-2023-yillar qish-bahor mavsumida asosiy turdagi qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini zaxiraga jamg‘arish ishlarining ijrosi yuzasidan

✅2022-2023-yillar qish-bahor mavsumida asosiy turdagi qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini zaxiraga jamg‘arish ishlarining ijrosi yuzasidan Ichki bozorlarni qishloq xo‘jaligi mahsulotlari bilan tizimli va kafolatli to‘ldirish hamda narxlarni barqaror saqlanishini ta’minlash bugungi kundagi