• Виртуал қабыллаўха
  • Сайт картасы
  • Сайтқа кириў

БОЗАТАЎ РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСИНИҢ БИРИНШИ СЕССИЯСЫ БОЛЫП ӨТТИ

14-сентябрь күни халық депутатлары Бозатаў районлық кеңесиниң биринши сессиясы болып өтти.

Сессия жумысына халық депутатлары Бозатаў районлық кеңесиниң депутатлары, мəкеме, кəрхана ҳəм шөлкемлердиң басшылары, сондай-ақ, исбилерменлер қатнасты.

Сессияның күн тəртибинде шөлкемлестириў мәселеси көрип шығылды. Сессияда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов шығып сөйлеп, жыйналғанларды Бозатаўдың өз алдына район сыпатында қайта шөлкемлестирилгени ҳəм районды ҳəр тəреплеме раўажландырыў бойынша кең көлемли ийгиликли ислердиң басланғаны менен қызғын қутлықлады.

Буннан тысқары, Ҳүрметли Президентимиздиң 20-21-август күнлери Қарақалпақстанға сапары даўамында районды қайта шөлкемлестириў бойынша бир қатар әҳмийетли ўазыйпалардың белгилеп берилгенин, сондай-ақ, Қарақалпақстанды және де раўажландырыў бойынша 5 тийкарғы ўазыйпаға айрықша тоқтап өтилгенин, өз гезегинде бул ийгиликли ислер Бозатаў районын да шетлеп өтпейтуғынлығын айрықша атап өтти.

Мағлыўмат ушын келтиретуғын болсақ, Бозатаў районы 2004-жылы Кегейли ҳəм Шымбай районларына бириктирилген еди. Енди, районды қайта шөлкемлестириў арқалы аймақта жергиликли халықтың социаллық жасаў шараятларын жақсылаў, аймақтың инфраструктурасын жақсы жолға қойыў, шарўашылықты раўажландырыў, исбилерменликти кеңнен ен жайдырыў имканиятлары жаратылмақта.

Мине, өткен қысқа дәўир ишинде Бозатаў районын қайта шөлкемлестириў бойынша Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты ҳәмде Нызамшылық палатасының разылығы алынды, сондай-ақ, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң арнаўлы қарары қабыл етилди. Буннан тысқары, районда 4 сектордың жумысларын жолға қойыў, медицина, мектепке шекемги билимлендириў, халық билимлендириў, мәденият, спорт, қурылыс, аўыл хожалығы ҳәм басқа да тараўлардың районлық бөлимлерин дүзиў бойынша жумыслар алып барылды.

Бүгинги күнде районды комплексли раўажландырыў мақсетинде дүзилген исши-топар тәрепинен районды социаллық-экономикалық раўажландырыў, халыққа тәбийғый газ жеткерип бериў ушын жаңадан автоматластырылған газ бөлистириў станциясын қурыў, «Аспантай» ҳәм «Еркиндәрья» каналларын реконструкциялаў ҳәмде насос агрегатларын орнатыў, район орайын абаданластырыў, инженерлик-коммуникация ҳәм социаллық объектлерди қурыў сыяқлы бир қатар əҳмийетли бағдарламалар ислеп шығылмақта.

Республикамыз басшысы мине, усындай кең көлемли жумысларды нәтийжели әмелге асырыўда өзиниң терең билими, шебер шөлкемлестириўшилик уқыбы менен ажыралып туратуғын кадрлар үйренип шығылғанлығын атап өтти ҳəм Бозатаў районы ҳәкими лаўазымына усы күнге шекем Қарақалпақстан Республикасы Ветеринария ҳəм шарўашылықты раўажландырыў комитетиниң баслығы лаўазымында ислеп келген Қайпанов Махмуд Теңеловичтиң кандидатурасын усыныс етти. Бул усынысты қоллап-қуўатлап 55-санлы «Бозатаў» сайлаў округинен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң депутаты Ш.Уснатдинов, «Ерикбағ» сайлаў округинен районлық кеңес депутаты А.Ерназаров ҳəм «Қазанкеткен» сайлаў округинен депутат И.Палыбекова шығып сөйледи.

Сессияда Қайпанов Махмуд Теңелович Бозатаў районы ҳəкими етип тастыйықланды.

Буннан соң Бозатаў районы ҳəкими М.Қайпанов сөзге шығып, өзине билдирилип атырған жоқары исенимди ақлаўға, бар билим ҳəм тәжирийбесин районды социаллық-экономикалық жақтан раўажландырыўға жумсаўға таяр екенлигин билдирди.